Budowa umocnień brzegowych

W Mielnie - od strony Unieścia - trwają roboty budowlane, które są efektem realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości miejscowości Mielno”.

Inwestor Urząd Morski w Szczecinie.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD z Ustronia Morskiego.

W związku z realizacją zadania zmieniona została organizacja ruchu na ul. Rybackiej w Mielnie.

Ulica – na czas budowy – została oznakowana jako droga dwukierunkowa z zakazem zatrzymywania się i postoju na całym odcinku dojazdu do budowy. W okresie letnim tj. od 15.06.2022 r. do 15.09.2022 r. organizacja ruchu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Inwestycja UM w Szczecinie składa się z kilku etapów:

- prace przygotowawcze mające na celu przeszukanie i wydobycie ferromagnetyków z obszaru planowanych robót pod kątem oczyszczenia z elementów potencjalnie niebezpiecznych /niewybuchy/ - prace już trwają,

- budowa opaski narzutowej z kamieni łamanych na wysokości miejscowości Mielno zabezpieczającej wydmę przed wpływem oddziaływania morza,

- modernizacja poprzez uzupełnienie istniejącej opaski brzegowej z gwiazdobloków na odcinku objętym inwestycją,

- rozbiórka i utylizacja istniejących starych drewnianych ostróg brzegowych na odcinku objętym inwestycją,

- budowa nowych drewnianych ostróg brzegowych /33 szt./ na wysokości miejscowości Mielno,

- sztuczne zasilanie plaży,

- budowa nowego drewnianego zejścia na plażę na przedłużeniu istniejącej drogi leśnej na zachód od ul. 1 Maja,

- wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-pamiątkowych.

W tym tygodniu rozpoczęte zostaną prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy i placu składowego na materiały masowe na plaży. Lokalizacja placu po zachodniej stronie za przystanią rybacką w Unieściu. Do końca września br. zostanie także wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze dojazdowej do zaplecza budowy /w ciągu ul. Rybackiej/, a droga zostanie także zabezpieczona przez ułożenie tymczasowych mat gumowych.

Planowane zakończenie robót 31 stycznia 2023 r.

W trakcie prac planowana jest przerwa wakacyjna od 1 lipca 2022 r. do dnia 15 września 2022 r.

Więcej o projekcie


Olga Roszak-Pezała, Burmistrz Mielna -To długo wyczekiwana przez nas inwestycja. Pierwsze starania o realizację tego projektu radni podjęli już w 2015 roku. Bezpieczne plaże i ochrona środowiska to priorytet w turystycznej gminie.