Szczepienie przeciwko COVID-19

AKTUALNOŚĆ 04.05.2021

Powiatowy Punkt Szczepień

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko COVID-19

SENIORZY 80+ (rejestracja od 15.01.2021 r.)
SENIORZY 70+ (rejestracja od 22.01.2021 r.)

SENIORZY 69 lat (rejestracja od 11.03.2021 r.)

informacja o terminach rejestracji

W Gminie Mielno punktami szczepień zarejestrowanymi przez NFZ są:
1. OMNIS Gutowscy

Sarbinowo, ul. Nadmorska 62
kontakt telefoniczny celem umówienia terminu szczepienia: 94 316 55 89

2. Punkt Mobilny Przychodni SANATUS z Koszalina, wykonujący szczepienia na terenie ZOZ Med-Care Mielno

Mielno, ul. Chrobrego 9, 

tel. 604 540 303;  696 575 858 (numery Przychodni SANATUS) - w środy w godz. 8.00 do 16.30.

Jeśli Przychodnia Sanatus przyśle Państwu SMS o zgłoszeniu się na szczepienie na ul. Żwirową w Koszalinie będzie to oznaczało, że szczepienie odbędzie się w Mielnie.

Liczba dni może ulec zwiększeniu, jeśli wzrośnie liczba szczepień.Seniorzy, którzy zarejestrowali się już na szczepienie i posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N bądź odpowiednio I grupę inwalidzką lub mają trudności z dostępem do punktu szczepień mogą zgłaszać potrzebę zapewnienia transportu pod numerem telefonu: 690 407 415 w godz. 8.00 - 15.00.

Przypominamy, że są następujące sposoby rejestracji na szczepienie:
1. całodobowa i bezpłatna infolinia - 989
2. rejestracja elektronicznie poprzez e-rejestrację na stronie internetowej pacjent.gov.pl

3. wyślij SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie.
4. kontakt z wybranym punktem szczepień - wykaz punktów codziennie aktualizowany 
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien