Sukces w rankingu JST

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 15 zmiennych-wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Gmina Mielno zajęła 7. miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce.

Szczegółowe wyniki rankinguW rankingu "Wspólnoty" dotyczącego wykorzystywania środków unijnych per capita zajęliśmy 64 miejsce na wszystkie 607 samorządy w kategorii miasteczek.

Nasz wynik to wydatki z funduszy UE na poziomie ok. 10,5 mln zł, czyli w przeliczeniu na mieszkańca 2119 zł .