Wyróżnienie w rankingu


Gmina Mielno otrzymała wyróżnienie w rankingu "Perły Samorządu 2021" organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna.

Drugie miejsce w kategorii - najlepszy włodarz gmin do 5 tys. mieszkańców - zajęła Olga Roszak - Pezała, burmistrz Mielna.

- Wyróżnienie to dedykujemy wszystkim naszym mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządowcom, społecznikom, pracownikom gminnych instytucji oraz sympatykom i gościom - podsumowała nagrody gospodarz gminy.


W plebiscycie oceniając włodarzy w poszczególnych kategoriach pod uwagę brano:

 • Zarządzanie finansami gminy: dochody, wydatki, zadłużenie, dochody własne, nadwyżka operacyjna, zarządzanie finansami UE
 • Inwestycje: wielkość i skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych, realizowane przedsięwzięcia i ich skala
 • Zaangażowania włodarza w organizacje wykraczające poza jeden samorząd, czyli pracę na rzecz krajowych oraz międzynarodowych związków gmin, czy stowarzyszeń samorządowych
 • Głos mieszkańców: konsultowanie różnych przedsięwzięć z mieszkańcami m.in. poprzez konsultacje, czy specjalne rady społeczne podzielone według określonych kryteriów, np. rada turystyki, rada gospodarcza itp.
 • Działalność skierowana na przyciąganie inwestorów
 • Lokalna walką z COVID-19: dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców oraz pracowników, a jednocześnie zachowanie pełnej sprawności funkcjonowania samorządu i obsługiwania petentów
 • Średni czas oczekiwania na wydanie określonego dokumentu urzędowego
 • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, w tym przenoszenia wielu aspektów działalności urzędu do internetu
 • Dostępność włodarza dla mieszkańców w czasie pandemii
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych
 • Działania proekologiczne
 • Działania na rzecz mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej

 

 

Perły samorządu- w poszczególnych kategoriach - wybrano wg poniższych kryteriów:

 • Stan lokalnej gospodarki, zatem ogólnie kwestia finansów, zarządzania dochodami, zadłużeniem, czy kreowaniem lokalnego rozwoju
 • Pozyskiwanie zewnętrznych funduszy: unijnych, krajowych itd.
 • Dostosowanie funkcjonowania gminy, czyli także wszystkich jej jednostek do sytuacji pandemicznej
 • Stosowanie partnerstwa publicznego, publiczno-prywatnego, czy publiczno-społecznego
 • Wsparcie podmiotów gospodarczych w trakcie rządowych obostrzeń wprowadzonych przez pandemię
 • Pomoc potrzebującym mieszkańcom w czasie pandemii
 • Właściwe zarządzanie lokalną edukacją, w tym unowocześnianie placówek edukacyjnych i ich rozwijanie pod kątem zwiększania jakości nauczania
 • Dostosowanie edukacji do sytuacji pandemicznej
 • Właściwe zarządzanie ochroną zdrowia, czyli projekty profilaktyczne, zapewnienie mieszkańcom optymalnego poziomu ochrony zdrowia
 • Cyfryzacja niektórych procesów zarządzania JST i obsługi petentów
 • Podejmowanie inicjatyw skierowanych na ochronę środowiska, w tym właściwe zarządzanie gospodarką odpadów