Spisobus albo Samospis

Gminne Biuro Spisowe w Mielnie informuje, że Urząd Statystyczny w Szczecinie planuje zorganizować w naszej gminie Mobilne Miejsca Spisowe oraz przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ŻADEN RESPONDENT SPISANY podczas tej akcji NIE WYJDZIE Z PUSTYMI RĘKAMI!

Najlepsze prezenty dla respondentów, którzy przyjdą się spisać pierwsi. Chętnych do wzięcia udziału w spisie za pośrednictwem Spisobusa prosimy o telefoniczne zgłoszenie się do Gminnego Biura Spisowego w Mielnie, tel. 94 3459857, 94 3459830 lub do sołtysa w każdym sołectwie.

Zapisy przyjmowane będą do dnia 20 lipca 2021 r.

Lokalizacja Spisobusów:

  • Mielno - Szkoła Podstawowa ul. Lechitów 19
  • Sarbinowo – Parking na ul. Południowej skrzyżowanie z ul. Młyńską


PAMIĘTAJ  Udział w spisie to Twój ustawowy obowiązek !Kliknij na plakat i spisz się sam


Istotne informacje

PAMIĘTAJ  Udział w spisie to Twój ustawowy obowiązek !

do 30 września 2021 r.


Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Gminy nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), Gminny Komisarz Spisowy w Mielnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 roku  udostępni przygotowane pomieszczenie do samospisu i zapewni na wniosek respondenta niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej. 

Pomieszczenie będzie udostępniane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielnie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu:

od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00,

w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00.

Telefony:  94 3459830  lub  94 3459863, 94 3459857


PAMIĘTAJ  Udział w spisie to Twój ustawowy obowiązek !


Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!