Narodowy Spis Powszechny 2021


Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Gminy nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), Gminny Komisarz Spisowy w Mielnie w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku  udostępni przygotowane pomieszczenie do samospisu i zapewni na wniosek respondenta niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji spisowej. 

Pomieszczenie będzie udostępniane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Mielnie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu:

od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 15:00,

w czwartek w godzinach od 8:00 do 16:00.

Telefony:  94 3459830  lub  94 3459863, 94 3459857