Gmina Mielno wyróżniona na tle UE!

Gmina Mielno przykładem dobrej praktyki z Polski ws. ochrony klimatu mimo ograniczeń budżetowych


Zostaliśmy wyróżnieni w ogólnoeuropejskim podręczniku przedstawiającym najciekawsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z poszczególnych państw UE. Doceniono realizowany przez nas projekt "Modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno".

Podręcznik dostępny online