• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Tolscva (Węgry)

  27 listopada 2017 roku - w Mielnie Olga Roszak – Pezała podpisała porozumienie o współpracy z Gminą Tolcsva na Węgrzech. Partnerzy zadeklarowali współdziałać w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu, turystyki / w szczególności poprzez nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów dzieci i młodzieży z obu państw/, ochrony środowiska, opracowywania wspólnych projektów europejskich, wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju samorządów...

  12.12.2017r

  więcej
 • Mlynica (Słowacja)

  10 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy o współpracy partnerskiej ze Wsią Mlynica (Słowacja). Delegacja gminy Mielno na czele z Burmistrz Olgą Roszak–Pezała oraz  radnymi uczestniczyła w święcie Mlynicy, w trakcie którego doszło do podpisania wspomnianej umowy. Dotyczy ona współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, opracowania wspólnych projektów europejskich, współpracy podmiotów...

  22.06.2017r

  więcej
 • Gmina Wieliszew (Polska)

  3 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z gminą Wieliszew. Delegacja gminy Mielno na czele z Burmistrz Olgą Roszak–Pezała, radnymi oraz komendantem Straży Miejskiej uczestniczyła w święcie Gminy Wieliszew, w trakcie której doszło do podpisania wspomnianej umowy. Dotyczy ona współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, opracowania wspólnych projektów...

  05.06.2017r

  więcej
 • Gmina Schorfheide (Niemcy)

  wrzesień 2016 r. Wymiana młodzieży ze szkół w Mielnie i Schorhfeide. 2014 r. Zastępca Wójta na zaproszenie władz gminy Schorfheide złożył wizytę w partnerskiej gminie. 2013 r. Zastępca Wójta gminy Mielno na zaproszenie władz gminy Schorfheide złożył wizytę w partnerskiej gminie. Podczas wizyty rozmawiano m.in. o rozszerzeniu współpracy. 2012 r. Wymiana młodzieży ze szkół w Mielnie...

  19.01.2017r

  więcej
 • Gmina Lądek (Polska)

  W 2012 r. została zakończona współpraca pomiędzy gminą Mielno i gminą Lądek. 13-14 lutego 2010 r. Udział delegacji z partnerskiej Gminy w VII Międzynarodowym Zlocie Morsów - Mielno 31 lipca 2010 r. Wizyta 19 osób z partnerskiej Gminy. W trakcie tej jednodniowej wizyty zorganizowaliśmy m.in. rejs statkiem po jeziorze Jamno, Uroczystą kolację oraz zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach....

  19.01.2017r

  więcej
 • Gmina Kalundborg (Dania)

  W 2012 r. została zakończona współpraca pomiędzy Gminą Kalunborg (Dania), a gminą Mielno oraz gminą Lądek. Powodem zakończenia współpracy było jej ograniczanie przez duńskiego partnera z mniejszymi gminami, takimi jak Gmina Mielno czy Lądek. Gmina Kalunborg wypowiedziała gminie Mielno umowę z dnia 4 maja 2009 r.   Mielno 13-14 lutego 2010r. Udział delegacji z partnerskiej Gminy w...

  19.01.2017r

  więcej
 • Gmina Gródek nad Dunajcem (Polska)

  2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016 Wizyta młodzieży szkolnej z Gródka w Gminie Mielno oraz  w tym samym czasie wizyta młodzieży z Gminy Mielno w Gródku - wymiana młodzieży z Zespołu Szkół w Mielnie i Zespołu Szkół w Gródku nad Dunajcem. W ramach pobytu uczniowie poznawali walory, atrakcje gmin partnerskich, zorganizowano dzieciom również wycieczki krajoznawcze...

  19.01.2017r

  więcej
 • Gmina Båstad (Szwecja)

  2016 r. Udział delegacji z gminy partnerskiej w XIII. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów - Mielno. 13-15.02 . 2015 r. Udział delegacji z gminy partnerskiej w XII. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno. 14-16.02.2014 r.  Udział delegacji z gminy partnerskiej w XI. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno. 14-16 lutego 2013 r. Udział delegacji z gminy partnerskiej w X. Międzynarodowym ...

  19.01.2017r

  więcej
 • Gmina Altenpleen (Niemcy)

  28 sierpnia 2010 Wizyta delegacji - przedstawicieli Gminy Altenpleen na Dożynkach Gminnych. 13- 14 lutego 2010 Udział delegacji z partnerskiej Gminy w VII Międzynarodowym Zlocie Morsów - Mielno 05 - 06 czerwiec 2009 Grupa 23 osób z Chóru Szantowego z gminy Partnerskiej z Schorfheide została zaproszona do Gminy Mielno na „Galę Żagli”. 28-30 sierpnia 2009r. Przyjazd...

  19.01.2017r

  więcej
fala