2016 r.

Udział delegacji z gminy partnerskiej w XIII. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów - Mielno.

13-15.02 . 2015 r.

Udział delegacji z gminy partnerskiej w XII. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno.

14-16.02.2014 r. 

Udział delegacji z gminy partnerskiej w XI. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno.

14-16 lutego 2013 r.

Udział delegacji z gminy partnerskiej w X. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów  - Mielno.

10-12 lutego 2012 r.

Udział delegacji z gminy partnerskiej w IX. Międzynarodowym  Zlocie  Morsów - zorganizowanym w ramach wspólnego projektu "South Baltic Winter Bathing Events"

9 - 11 grudnia 2011 r.

Udział delegacji z gminy Mielno w I Festiwalu Zimowych Kąpieli w Båstad, zorganizowanym w ramach wspólnego projektu "South Baltic Winter Bathing Events"

10 - 13 lutego 2011 r.

Na zaproszenie Wójta Gminy Mielno przebywała u nas z wizytą w trakcie VIII Międzynarodowego Zlotu Morsów (10-13 lutego 2011 r.) delegacja z Gminy Bastad.  Zaplanowano dla nich atrakcyjny program pobytu, który oprócz rozmów i planów współpracy, przewidywał udział gości w Zlocie Morsów. W trakcie wizyty podpisano oficjalną umowę partnerską. Uroczystość podpisania umowy odbyła się 11 lutego 2011 roku w Sali Ślubów Urzędu Gminy. Podpisana umowa dotyczy współdziałania na wielu płaszczyznach m.in. kultury, sportu, oświaty, ochrony środowiska, współpracy podmiotów gospodarczych, promocji, wymiany doświadczeń, wspólnych projektów europejskich i wielu innych.

13-14 lutego 2010 r.

Udział delegacji z partnerskiej Gminy w VII. Międzynarodowym Zlocie Morsów - Mielno.

We wrześniu 2010 r delegacja ze Szwecji ponownie odwiedziła Gminę Mielno i został przygotowany grunt pod podpisanie umowy partnerskiej, która zostanie podpisana na początku 2011 r. Biuro Promocji i Informacji Turystycznej Gminy Mielno współpracuje również z gminą Szwedzką przy pozyskiwaniu funduszach unijnych.

26-28 maja 2009 r.

Delegacja z Gminy Mielno odwiedziła Gminę Szwecką Båstad w ramach rewizyty na zaproszenie władz samorządowych gminy Båstad, które zwiedzały gminę Mielno w listopadzie 2008r. Celem obu tych wizyt było wzajemne zapoznanie się z warunkami i charakterem gmin dla rozpoznania możliwych płaszczyzn współpracy.

2008 – pierwsza wizyta 

Przedstawiciele szwedzkiej gmi­ny Båstad odwiedzili Mielno w od­powiedzi na zaproszenie do współ­pracy wystosowane przez gminę Mielno do regionu Skania. Szwedzi byli żywo zainteresowani współpracą z naszą gminą. Spotkanie to rozpo­częło dyskusję na temat możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy mieszkańcami, stowarzyszeniami i podmiotami z obu gmin.

Wizyta była krótka, ale obfitująca w wydarzenia. W składzie delegacji byli: Tomas Rikse – dyrektor general­ny urzędu, Brigitte Dahlin – dyrek­tor edukacji, Margaretta Bengtsson – naczelnik departamentu kultury, Gert-Hakan Ericsson – były dyrek­tor firmy mieszkaniowej, aktywny działacz kultury, Jerzy Mikołajew­ski – tłumacz i przyjaciel Szwedów. Goście zwiedzili m.in. latarnię w Gąskach oraz wzięli udział w uroczy­stym spotkaniu z przedstawicielami jednostek organizacyjnych gminy.