• kontrast
  • -
  • 0
  • +
 • Fabryka będzie w Mielnie

  Przedstawiciele 15 samorządów podpisali w Koszalinie wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Fabryka Kompetencji Kluczowych", który będzie się ubiegał o wsparcie w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji na obszarze Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów. W skład partnerstwa, wchodzi 13 gmin - Koszalin, Będzino,...

  04.04.2019r

  więcej
 • Słoneczna z dofinansowaniem unijnym

  Władze gminy podpisały w Szczecinie umowę z samorządem województwa w ramach której dofinansowanie zadania wyniesie: 1 715 928, 00 zł.  Całość przebudowy ponad kilometrowej ulicy Słonecznej w Łazach pochłonie prawie 3 ml zł. Będą też miejsce postojowe i parking.

  19.03.2019r

  więcej
 • Sesja Rady Miejskiej Mielna

  W dniu 30 kwietnia 2019 r.  o godz. 10.00 w sali konferencyjnej budynku na stadionie w Mielnie przy ulicy Olimpijskiej 11 odbędzie się sesja Rady Miejskiej Mielna. Porządek obrad Transmisja i nagrania z przebiegu sesji. Sesja Inauguracyjna nowej kadencji 2018-2023 dnia 19-11-2018 r. Radni VIII kadencji 2018 - 2023 złożyli uroczyste ślubowanie. Zaprzysiężono Burmistrza Mielna Olgę...

  18.02.2019r

  więcej
 • Wyróżnienie za recykling

  W XIX. edycji Konkursu Puchar Recyklingu notującego najlepsze wyniki w zakresie selektywnego zbierania odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie Gmina Mielno otrzymała wyróżnienie.

  12.02.2019r

  więcej
 • Mikrodotacje-spotkanie animacyjne

  SPOTKANIE ANIMACYJNE -MIKRODOTACJE DO 5 tys zł. Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również społeczników, nie należących do żadnej organizacji, a chcących zrealizować swoją inicjatywę, na spotkanie animacyjne nt. możliwości pozyskania Mikrodotacji z FIO. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 stycznia 2019 r. w godz. 16.00-20.00, w sali konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Mielnie, przy...

  22.01.2019r

  więcej
 • Jesteśmy pierwsi

  Wielki sukces gminy Mielno i rekordowe dofinansowanie! Zmodernizujemy: MOPS, MOSiR, szkoły, halę sportową, urząd. Podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mielno" ze środków RPO WZ 2014-2020. Dofinansowanie z UE wyniesie ponad 7,3 mln złotych!  To największa jak dotąd dotacja pozyskana bezpośrednio przez gminę Mielno z funduszy unijnych. W...

  24.08.2018r

  więcej
 • Jezioro Jamno wspólnym dobrem 

  Szanowni Państwo, Jezioro Jamno jest dobrem wspólnym gmin położonych wokół niego, a także całego regionu i województwa zachodniopomorskiego. Gmina Mielno w miarę możliwości monitoruje stan wody w jeziorze oraz wielokrotnie zwracała się do organu zarządzającego i administrującego akwenem o podjęcie działań celem ratowania Jamna. 17-07-2018 r. Naukowcy i włodarze... o przyszłości jeziora W siedzibie Stowarzyszenia Gmin...

  17.07.2018r

  więcej
 • Odbudowa promenady w Mielnie

  Oficjalne otwarcie Promenady Przyjaźni w Mielnie odbyło się 13 lipca 2018 roku. Prace - grafiki autorstwa Cukina będzie można podziwiać na mieleńskiej promenadzie... już podczas spacerów w tegoroczne wakacje. Przypomnijmy: - koszt inwestycji ok. 4 mln zł,- dofinansowanie w ramach działania RPO WZ na lata 2014 - 2020  ok. 1,7 mln zł. Przedmiotem projektu jest przede...

  17.07.2018r

  więcej
 • Sołectwa otrzymały pieniądze

  Granty sołeckie w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymały nasze trzy miejscowości: Mielenko, Chłopy, Gąski Osiedle. Uzyskane finansowe wsparcie pozwoli zrealizować wartościowe projekty na rzecz lokalnej społeczności.

  04.07.2018r

  więcej
 • W harmonii i zgodzie z naturą...

  Oznakowaliśmy plażę i przystąpiliśmy do Federacji Naturystów Polskich.Plaża dla naturystów znajduje się na kanale jamneńskim, są kierunkowskazy. Mapa na:http://www.fednat.pl/mapa.html

  03.07.2018r

  więcej
fala