• kontrast
  • -
  • 0
  • +

Fundusze Europejskie

 • Odbudowa promenady w Mielnie

  Całkowita wartość projektu pn. "Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie" wyniesie 3 622 549,66 zł, wydatki kwalifikowalne to koszt 3 337 173,78 zł, zaś uzyskane dofinansowanie w ramach działania 4.9 RPO WZ 2014 - 2021 to 1 668 586,88 zł. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano już na 2018 rok.  więcej

  12.09.2017r

  więcej
 • W Chłopach powstanie "Skarbnica"

  W Chłopach powstanie "Skarbnica" czyli... nowoczesny, multimedialny obiekt łączący funkcje muzealne i edukacyjne. Projekt Gminy Mielno pn. "Skarbnica Wioski Rybackiej w Chłopach" otrzymał dofinansowanie w wysokości 824 157,59 zł w ramach działania 4.9 RPO WZ 2014-2020. Całkowity koszt to ponad 2 mln zł. W budynku (wizualizacja na zdjęciu) będą gromadzone lokalne pamiątki, związane głównie z tradycjami...

  26.07.2017r

  więcej
 • 13.03.2017r

  więcej
 • Modernizacja przystani rybackiej w Chłopach

  W Chłopach można podziwiać dwupoziomowe molo, które jest finałem projektu pn. "Modernizacja przystani rybackiej", realizowanej przez Urząd Morski w Słupsku. W ramach środków z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" zbudowano także nową dalbę wyciągową, wymieniono urządzenia wyciągowe, zainstalowano nową trafostację oraz wyremontowano nawierzchnię przy boksach rybackich. Wartość projektu wyniosła: 5.210.242,00...

  04.01.2016r

  więcej
 • Rekultywacja wysypiska odpadów przy ul. Ogrodowej w Mielnie

  Korzystając z dofinansowania  w ramach działania 2.1 "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami  ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych” priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2007 – 2013, w ramach projektu: Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin  Dorzecza Parsęty poddane zostało rekultywacji wysypisko odpadów przy ul. Ogrodowej w...

  30.09.2015r

  więcej
 • Budowa siłowni plenerowej

  Stowarzyszenie ”16-ty Południk” w Chłopach zakończyło inwestycję w ramach uzyskanych środków z  Programu Operacyjnego „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 – nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”. Tytuł projektu: "Budowa siłowni plenerowej Zdrowy jak Ryba”. Inwestycja kosztowała 160 tys. złotych, z których 28 tys. zł dofinansowała Gmina Mielno (jako tzw. wkład własny...

  10.04.2015r

  więcej
 • Modernizacja kanalizacji w Sarbinowie

  W dniu 20 marca 2015 roku została podpisana umowa na roboty budowlane dot. realizacji  inwestycji pod nazwą "Modernizacja grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej DN 400 i DN 300 w miejscowości Sarbinowo poprzez bezwykopową renowację” współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wykonawca, Firma PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa, wybrany...

  25.03.2015r

  więcej
 • Obiekt sportowo-konferencyjny w Gąskach

  W Gąskach zakończono inwestycję, która służyć będzie lokalnej społeczności w zakresie realizacji zadań związanych ze sportem i rekreacją. Nowo wybudowany parterowy obiekt o powierzchni użytkowej 115 mkw idealnie wpasowuje się w potrzeby m.in. klubu piłkarskiego Fala-Hen Gąski. Novum: budynek wyposażono m.in. w instalacje solarną do produkcji ciepłej wody oraz dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada...

  05.03.2015r

  więcej
 • Remont i modernizacja atrakcji turystycznych

  W trosce o atrakcje turystyczne, Gmina Mielno aplikowała o środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dwa ciekawe projekty: "Remont połączony z oznakowaniem oraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie małej infrastruktury – Pomnik Jelenia w Mielnie” oraz "Utworzenie elementów informacji turystycznej przy opasce brzegowej jeziora Jamno w miejscowościach Mielno i Unieście”. Środki zostały przyznane i 31.10.2014...

  31.10.2014r

  więcej
 • Przebudowa i remont promenady nadmorskiej w Mielnie

  Wójt Gminy Mielno w Szczecinie podpisała kolejną umowę umożliwiającą realizację cennych, społecznych inicjatyw. Wsparcie pochodzi z funduszy Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013 i dotyczy II etapu przebudowy i remontu promenady nadmorskiej. Efektem tej  inwestycji bedzie rewitalizacja promenady wraz z przejściami na plażę w rejonie ul. Słonecznej w Mielnie i ul. Pogodnej w Unieściu. więcej Nazwa operacji:...

  05.06.2014r

  więcej

Zewnętrzne linki

5.11.2014

Cyfrowa gmina  Mielno
PO "RYBY" 2007-2013

PROW  2007-2013

RPO WZ 2007-2013

ZPORR 2004-2006 

INTERREG III A

SPO ROL 2004-2006 

fala