Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu oczekiwanego od wielu lat przez mieszkańców i turystów - zakładające odbudowę promenady w Mielnie. Projekt pod nazwą: Rozwój Promenady Przyjaźni w Mielnie.

Połączymy dwa istniejące odcinki, zabrane przez żywioł w latach 80-tych minionego wieku w jedną całość. Istniejące zejścia na plażę przy ulicy Orła Białego – Chmielnej - Mickiewicza zostaną scalone kładkami na stalowych palach tuż przed czołem wydmy. Kładki będą miały około 300 metrów długości, dzięki nim promenada wydłuży się do około 1600m i stanie się ważnym elementem integrującym całe miasto Mielno.

Celem projektu jest stabilizacja rynku pracy dzięki wydłużeniu sezonu turystycznego.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość dofinansowania wyniosła: 1 668 586,88 zł,

Całkowite wydatki projektu wynoszą: 3 622 549,66 zł.

Efektem realizacji projektu ma być wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Ponadto przewiduje się wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach.