Biuro Rady Miejskiej Mielna
Urząd Miejski w Mielnie,
pokój 309
tel. 94 34 80 912
poczta elektroniczna

Protokóły z sesji
Rady Miejskiej Mielna 
są do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Mielnie,
pokój nr 309, III piętro,
w godzinach od 8.00 do 13.00.

Skład Rady Miejskiej Mielna 

VII kadencja 2014-2018

Prezydium:

Tadeusz Jarząbek - Przewodniczący Rady Miejskiej Mielna
tadeusz.jarzabek@gmina.mielno.pl  


Piotr Garnicki
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna
piotr.garnicki@gmina.mielno.pl


Maciej Starnawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mielna
maciej.starnawski@gmina.mielno.pl


Członkowie:

Krzysztof Chadacz
krzysztof.chadacz@gmina.mielno.pl


Ewa Czycz
ewa.czycz@gmina.mielno.pl


Ryszard Kusyk
ryszard.kusyk@gmina.mielno.pl


Jadwiga Lachowicz
jadwiga.lachowicz@gmina.mielno.pl


Piotr Laskowski
piotr.laskowski@gmina.mielno.pl


Andrzej Lipka
andrzej.lipka@gmina.mielno.pl


Katarzyna Mróz

katarzyna.mroz@gmina.mielno.pl


Marcin Poraj-Dobrzelewski

marcin.poraj@gmina.mielno.pl


Leon Rybka

leon.rybka@gmina.mielno.pl


Ewa Włodyka
ewa.wlodyka@gmina.mielno.pl


Zbigniew Wróblewski
zbigniew.wroblewski@gmina.mielno.pl


Monika Zabłocka

monika.zablocka@gmina.mielno.pl