3 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy o współpracy partnerskiej z gminą Wieliszew. Delegacja gminy Mielno na czele z Burmistrz Olgą Roszak–Pezała, radnymi oraz komendantem Straży Miejskiej uczestniczyła w święcie Gminy Wieliszew, w trakcie której doszło do podpisania wspomnianej umowy. Dotyczy ona współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, opracowania wspólnych projektów europejskich, współpracy podmiotów gospodarczych, wymiany doświadczeń w rozwoju samorządów i demokracji lokalnej.

28 kwietnia 2017 r. - Uchwała Rady Miejskiej Mielna w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Gminą Mielno a Gminą Wieliszew.

10-12 lutego 2017 r. – wizyta przedstawicieli Wieliszewa na Zlocie Morsów.

Czerwiec 2016 r. – wizyta przedstawicieli gminy Mielno w Wieliszewie.

Zapraszamy na stronę www.wieliszew.pl