W 2012 r. została zakończona współpraca pomiędzy gminą Mielno i gminą Lądek.

13-14 lutego 2010 r.

Udział delegacji z partnerskiej Gminy w VII Międzynarodowym Zlocie Morsów - Mielno

31 lipca 2010 r.

Wizyta 19 osób z partnerskiej Gminy. W trakcie tej jednodniowej wizyty zorganizowaliśmy m.in. rejs statkiem po jeziorze Jamno, Uroczystą kolację oraz zwiedzanie latarni morskiej w Gąskach.

3-5 maja 2009 r.

Delegacja z Gminy Mielno wraz z Panem Wójtem gościła w Kalundborg. W trakcie wizyty została podpisana umowa o współpracy pomiędzy gminami: Kalundborg, Mielno, Lądek. Współpraca dotyczyć ma: ochrony środowiska, ożywienia gospodarczego i rozwoju gospodarczego. W trakcie wizyty delegacja zwiedziła port jachtowy, wyspę Sejero. Zaplanowano wspólną wizytę na targach turystycznych w Geteborgu.

2008 r.

Prace nad treścią umowy partnerskiej pomiędzy gminą Kalundborg (Dania), Gminą Mielno i Lądek na lata 2009 – 2012. (efektem będzie podpisanie nowej umowy w 2009 r.).