Od wiosny bieżącego roku Stowarzyszenie EKOWSPÓLNOTA LOT prowadzi CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH z siedzibą w Mielnie, przy ul. B. Chrobrego 3B. Jest to podmiot którego zadaniem jest wspierać organizacje pozarządowe, działające na terenie gminy Mielno. Powstanie i działalność COP w roku 2017 została sfinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Mielno.

W siedzibie COP organizacje pozarządowe i lokalni nie zrzeszeni nigdzie społecznicy mogą bezpłatnie korzystać z kserokopiarki oraz skanera, a także konsultacji ze specjalistami w zakresie: prawa dla NGOs, księgowości i kadr dla NGOs, tworzenie projektów i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i coachingu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

W październiku, listopadzie oraz grudniu organizowane będą również dwudniowe szkolenia wyjazdowe w następujących tematach:

1) Poprawa umiejętności społecznych , komunikacja społeczna, jak mówić aby mnie słuchano, jak słuchać aby wszystko zrozumieć, jak pisać aby chciano nas czytać, jak prowadzić dialog, jak skutecznie angażować członków do działania w organizacji, jak skutecznie angażować społeczność lokalną do uczestniczenia w inicjatywach organizacji, rola lidera grupy (organizacji), rola animatora w społeczności, sposoby i techniki skutecznego motywowania, budowanie pozytywnej atmosfery wokół działalności organizacji.

2) Budowanie zespołu w organizacji pozarządowej, cechy i role członków zespołu (np. wg teorii Balbina), test „kim jestem w zespole”, budowanie i kierowanie zespołem, skuteczna komunikacja i porozumienie się między członkami, teoria motywacji, sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole.

3) Źródła i możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowej (w szczególności krajowe, unijne, NGOs - gdzie i na co?), zasady i metody pozyskiwania środków, rozliczanie pozyskanych środków, fundraising i sponsoring - jako inny sposób na finansowanie działalności organizacji, budowanie relacji ze sponsorem.

4) PR i tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowej, jak zadbać o relacje z otoczeniem, prezentacja organizacji i autoprezentacja członków, komunikacja wewnątrz organizacji i komunikacja z otoczeniem, typowe problemy w życiu organizacji i ich niekonwencjonalne rozwiązania.

W związku z tym, że COP posiada jeszcze wolne miejsca na wyżej opisane szkolenia, doradztwo i coaching, wszystkich zainteresowanych z gm. Mielno serdecznie zapraszamy do zgłoszenia się i wzięcia udziału, pod numerem telefonu664 886 636.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz budżetu Gminy Mielno.