Wyprawa po wiedzę

„Wyprawa po wiedzę” – to hasło przewodnie rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie.

W trakcie uroczystości Zastępca Burmistrza Dominik Gronet podziękował za 10 letnie kierowanie placówką dla dotychczasowej dyrektor szkoły Pani Izabeli Iwaniec.

Od września br. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie objęła Pani Monika Rosowska – Kroeb, której gratulujemy nominacji oraz życzymy wielu sukcesów w pracy z dziećmi i młodzieżą, we współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami i lokalną społecznością.

Uczniom oraz całemu gronu pedagogicznemu życzymy samych sukcesów!

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”. Louis Pasteur – tymi słowami rok szkolny 2017/2018 rozpoczęli uczniowie wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie.
Uczniom życzymy samych celujących ocen, a nauczycielom dużo cierpliwości i wyrozumiałości.

Galeria zdjęć