Współpraca z gminą Tolscva

Gmina Mielno podpisała porozumienie o współpracy z Gminą Tolcsva na Węgrzech.

Partnerzy zadeklarowali współdziałać w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu, turystyki / w szczególności poprzez nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów dzieci i młodzieży z obu państw/, ochrony środowiska, opracowywania wspólnych projektów europejskich, wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju samorządów i demokracji lokalnej, współpracy w ramach Państw Grupy Wyszehradzkiej.

Tolcsva to wieś i gmina w północno-wschodniej części Węgier, w pobliżu miasta Sárospatak. Liczy ok. 2 tys. mieszkańców.

Podpisanie umowy było częścią spotkania z wszystkimi polskimi i zagranicznymi Partnerami naszej gminy.
Przypomnijmy aktywnie współpracujemy z 8 samorządami; w tym z Niemcami, Szwedami, Słowakami, Węgrami.

Galeria zdjęć