Rozwijamy współpracę

Od  3 czerwca 2017 r. mamy podpisaną umowę o współpracy partnerskiej z gminą Wieliszew. 

Delegacja gminy Mielno na czele z Burmistrz Olgą Roszak–Pezała, radnymi oraz komendantem Straży Miejskiej uczestniczyła w święcie Gminy Wieliszew, w trakcie której doszło do podpisania wspomnianej umowy. Dotyczy ona współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska,opracowania wspólnych projektów europejskich, współpracy podmiotów gospodarczych, wymiany doświadczeń w rozwoju samorządów i demokracji lokalnej.

Gmina Mielno ma podpisane już umowy o współpracy z gminami z Niemiec - Schorfheide oraz Altenpleen, ze Szwecji - gminą Båstad oraz z Polski - gminą Gródek nad Dunajcem. Kolejnym partnerem Mielna będzie słowacka gmina Mlynica, umowa zostanie podpisania 10 czerwca br.

10 czerwca 2017 r. - podpisanie umowy o współpracy partnerskiej ze Wsią Mlynica (Słowacja). 

Delegacja gminy Mielno na czele z Burmistrz Olgą Roszak–Pezała oraz  radnymi uczestniczyła w święcie Mlynicy, w trakcie którego doszło do podpisania wspomnianej umowy. Dotyczy ona współdziałania w zakresie m.in.: oświaty, kultury, sportu i turystyki, ochrony środowiska, opracowania wspólnych projektów europejskich, współpracy podmiotów gospodarczych, wymiany doświadczeń w rozwoju samorządów i demokracji lokalnej.

Galeria zdjęć