Gmina Mielno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno”

W dniach 03-05 lipca odbyły się warsztaty rewitalizacyjne w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. Miały one miejsce na terenach miejskich i wiejskich: w Mielnie, a także w Gąskach.

Inicjatywa spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem mieszkańców Gąsek. W poniedziałek 3 lipca obradowano w Gąskach w świetlicy „Promyk”. Padło tam wiele pomysłów na zmianę zaniedbanej przestrzeni, ponadto pojawiły się pomysły związane ze zwiększeniem atrakcyjności terenu i bezpieczeństwa infrastrukturalnego dla mieszkańców Gąsek i nie tylko. Spotkaniu towarzyszył także spacer studyjny, który pozwolił na zaobserwowanie najważniejszych problemów w praktyce.

W drugim dniu warsztatów rewitalizacyjnych (4 lipca), odbywających się w Sali konferencyjnej stadionu sportowego w Mielnie, rozmawiano na tematy związane z potrzebami pojawiającymi się na obszarze Milena i jego okolic. Ustalono główne deficyty i zarys podstawowych przedsięwzięć.

Trzeciego dnia pracy warsztatowej z mieszkańcami Mielna, 5 lipca, spotkanie poprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zainteresowani urbanistycznymi i społecznymi zmianami mieszkańcy wyrażali swoje poglądy na temat życia w gminie Mielno, które wpływały na kreowanie wspólnych pomysłów i rozwiązań do zastosowania i realizacji.

Warsztaty rewitalizacyjne umożliwiły mieszkańcom zabranie głosu, a tym samym dały realną szansę na wprowadzenie zmian dopasowanych do ich potrzeb.Dnia 30 maja 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Mielnie odbyło się pierwsze spotkanie-szkolenie Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno.

W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia oraz wytyczne w zakresie rewitalizacji (w tym: podstawowe definicje, wyznaczanie obszaru zdegradowanego), przybliżone zostały akty prawne regulujące niniejsze zadanie.
Kolejne  spotkanie-szkolenie Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mielno odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r.

W toku spotkania wskazane zostały wstępne przedsięwzięcia, które mają zostać umieszczone w w/w Programie.

Przed nami warsztaty rewitalizacyjne dla mieszkańców, o czym informacje umieszczone zostaną niebawem.
Pliki do pobrania