Nowa droga w Gąskach

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej (3504Z) w miejscowości Gąski w gminie Mielno. Inwestycja prowadzona była na odcinku ok. 2400 metrów i obejmowała wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstw bitumicznych wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 6 metrów. Budowę chodników o łącznej długości 2,9 km (częściowo obustronnych) oraz ścieżki rowerowej na całym odcinku. Droga została wyposażona w odpowiednią infrastrukturę, m.in. kanalizację deszczową, przejścia dla pieszych z azylami, zjazdy do poszczególnych posesji, pobocza oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość zadania wyniosła 7.246.757,23 PLN. Połowę kosztów inwestycji pokryto środkami pozyskanymi z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pozostałą część sfinansowały samorządy powiatu i gminy Mielno.

Symboliczne otwarcie drogi i przekazanie jej do użytku odbyło się 25 października 2017 roku z udziałem starosty koszalińskiego Mariana Hermanowicza, burmistrz Mielna Olgi Roszak-Pezały, wicestarosty Dariusza Kalinowskiego, członka zarządu powiatu i radnego Marka Gila, sołtysa Gąsek Józefa Fryczkowskiego, a także przedstawicieli wykonawcy i mieszkańców.

Galeria zdjęć