Modernizacja placu z fontanną

Wyspa - azyl

Pomysł na zagospodarowanie placu z fontanną przy ul. Kościuszki w Mielnie już wielokrotnie pojawiał się wśród priorytetowych inwestycji gminnych.

Skwer to serce miasta zatem wizję podniesienia atrakcyjności turystycznej znanego wszystkim mieszkańcom oraz turystom placu chcieliśmy omówić w szerszym gremium.
Na mocy porozumienia z Politechniką Koszalińską powstało 9 projektów koncepcyjnych opracowanych przez studentów Instytutu Wzornictwa. Zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców do głosu w dyskusji i wskazania - w anonimowej ankiecie - najciekawszego kierunku zmiany wizerunku placu w sąsiedztwie mieleńskiej fontanny. Konsultowaliśmy pomysły prezentując prace żaków podczas wakacyjnej wystawy w Centrum Kultury w Mielnie oraz podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Mielna. Postanowiliśmy także udostępnić propozycje zmiany przestrzeni tego miejsca - widziane oczyma młodzieży - szerszemu odbiorcy stąd internetowe głosowanie połączone z prezentacją makiet.

Efekty

Ilość zebranych ankiet i tym samym ważnych głosów wyniosła 299 (w tym oddanych w głosowaniu internetowym - 274).

Wygrał projekt pn. WYSPA (autor Emilia Mielniczuk) zdobywając 109 głosów. Pomysł prezentuje wyspę odpoczynku od zgiełku wśród królującej zieleni. Miejsce ma służyć przede wszystkim wyciszeniu i odprężeniu. Panele wodne i wszechobecna natura nawiązują do specyfiki turystycznej gminy, leżącej pomiędzy morzem, a jeziorem.

Na drugim miejscu uplasował się pomysł PANTA RHEI (47 głosów), a tylko o głos mniej czyli trzecie miejsce zdobyła makieta zatytułowana KAMYKI. Wszystkie wskazane propozycje są mocno zespolone wspólną wizją tj. połączenia badanej przestrzeni z falą, wodą, kamykami czyli nieodzownymi elementami nadmorskiego krajobrazu.

Uwagi i sugestie

Postulowano aby miejsce w centrum miasta nawiązywało do przyrody, natury, zieleni. aby nie stało się zabudowanym i „ograniczonym” przestrzennie fragmentem deptaku. Mocno podkreślano, że rewitalizacja tej części miasta powinna być kompleksowa. W ankietach wskazywano na konieczność zagospodarowania także sąsiedniej skarpy (wzgórza) na wzór letniego amfiteatru. Pojawiły się także głosu połączenia elementów kilku koncepcji studentów Instytutu Wzornictwa PK (najczęściej makiety „Wyspa” i „Panta rehi” czyli płynącej wody).Gmina Mielno podpisała Porozumienie z Politechniką Koszalińską dotyczące przygotowania koncepcji modernizacji placu z fontanną przy ul. Kościuszki w centrum miasta.

- Chcemy skorzystać z kreatywności studentów by nadać tej przestrzeni reprezentacyjny i zarazem funkcjonalny charakter – mówi Olga Roszak – Pezała, Burmistrz Mielna – To centralny punkt turystyczny naszego miasta, w sąsiedztwie deptaku, który w wakacje tętni życiem. Porozumienie pozwoli wypracować pewien pomysł czy koncepcję, którą poddamy „ocenie” także przez mieszkańców.

Studenci z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej wykonają minimum osiem projektów koncepcyjnych, które zaprezentują na dużych planszach (100 x 70 cm) szerokiemu gremium. Uczelnia zaproponowała włączenie przedsięwzięcia do programu zajęć jeszcze w semestrze letni 2017. Wystawę prac i pomysłów żaków z Politechniki będzie można zobaczyć na deptaku właśnie obok modernizowanej fontanny. Teraz młodzież wykona niezbędną dokumentacją fotograficzną i ruszy do projektowania mieleńskiej przestrzeni publicznej.