Mieleńskie Forum NGO

Społecznicy, działacze, trenerzy, szkoleniowcy, ludzie od lat związani z pracą na rzecz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wybrali swoich przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W jej skład weszli: Izabela Wasilewska (Nasze Sarbinowo), Roman Mas (KS Saturn), Ewa Drążkowska ( Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk”), Krystyna Żakowska - Węgielnik (FS Nasza Gmina).
Kadencja nowej GRDPP, do której dołączą jeszcze wytypowani radni miejscy oraz pracownicy UM trwać będzie 3 lata.

Podczas Forum omówiono możliwości i kierunki rozwoju NGO działających na terenie naszej gminy, zaprezentowano dostępność środków finansowych na działalność organizacji oraz podsumowano diagnozę lokalnych NGO. którą przeprowadzono na podstawie badań ankietowych.

Spotkanie zorganizowane zostało przez "Ekowspólnotę" Lokalną Organizację Turystyczną w ramach projektu "Program kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych w gminie Mielno", dofinansowanego ze środków FIO oraz gminnego budżetu

Galeria zdjęć