Jezioro Jamno wspólnym dobrem 

Szanowni Państwo,

Jezioro Jamno jest dobrem wspólnym gmin położonych wokół niego, a także całego regionu i województwa zachodniopomorskiego.

Gmina Mielno w miarę możliwości monitoruje stan wody w jeziorze oraz wielokrotnie zwracała się do organu zarządzającego i administrującego akwenem o podjęcie działań celem ratowania Jamna.


17-07-2018 r.

Naukowcy i włodarze... o przyszłości jeziora

W siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego spotkali się samorządowcy sąsiadujący z jeziorem Jamno. Zespół badawczy z Politechniki Koszalińskiej przedstawił zalecenia naprawcze dla każdej z gmin, będące finałem ich dwuletniej pracy. Naukowcy w pierwszej kolejności wskazywali na konieczność „ratowania” całego obszaru zlewni Jamna m. in. w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej.
Burmistrz Mielna zadeklarowała, że nasza gmina będzie liderem projektu badawczego na tzw. małym Jamnie. Pozostali włodarze wspólnie ze swoimi radnymi rozważą kwestię finansowego wsparcia lidera.

9.05.2018 r.

Burmistrz Mielna zaprosiła do współpracy ościenne gminy.Żeglarze, przedsiębiorcy, ekolodzy, mieszkańcy regionu, naukowcy, wodniacy, samorządowcy i gospodarz gminy Mielno wyrazili swój niepokój pogarszającym się stanem jeziora Jamno.