Jezioro Jamno wspólnym dobrem 

Szanowni Państwo,

Jezioro Jamno jest dobrem wspólnym gmin położonych wokół niego, a także całego regionu i województwa zachodniopomorskiego.

Gmina Mielno w miarę możliwości monitoruje stan wody w jeziorze oraz wielokrotnie zwracała się do organu zarządzającego i administrującego akwenem o podjęcie działań celem ratowania Jamna. Burmistrz Mielna zaprosiła do współpracy ościenne gminy.Żeglarze, przedsiębiorcy, ekolodzy, mieszkańcy regionu, naukowcy, wodniacy, samorządowcy i gospodarz gminy Mielno wyrazili swój niepokój pogarszającym się stanem jeziora Jamno.