Budżet gminy 2018

Jest bardzo ambitny...

Radni Rady Miejskiej Mielna uchwalili na grudniowej sesji - trzynastoma głosami poparcia, przy jedynym przeciwnym - budżet gminy na 2018 r.

Dochody wyniosą: 48.288.000,00 zł, zaś wydatki aż 63.758.000,00 zł.
23 mln zł pochłoną inwestycje; w tym są aż 4 duże projekty, na które gmina otrzymała dofinansowanie z UE.


Pierwsze urodziny