Mielno miasto z sukcesami


Mielno - najmłodsze miasto Pomorza Zachodniego - nagrodzone w prestiżowym rankingu za wydatki inwestycyjne i sukces mijającej kadencji.

Gmina Mielno wyróżniona podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
Wyróżnienie przypadło w kategoriach:

- wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2015-2017,

- klasyfikacja ogólna uwzględniająca poziom osiągniętych wskaźników w rankingach finansowych, ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych w kategorii małych miast.