Ważne informacje - czytaj więcej
Wprowadzamy pomoc udzielaną osobom potrzebującym wsparcia z rejonu gminy Mielno. Pomoc będzie udzielana w zależności od potrzeb przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie, inne jednostki gminy Mielno oraz wolontariuszy. Zgłoszenia do udzielenia pomocy w dostarczaniu artykułów spożywczych, leczniczych i środków higieny, jak również wsparcia psychologicznego należy zgłaszać telefonicznie do MOPS tel. 94 316 62 02 lub 515 100 055 w godzinach pracy ośrodka 7.15 - 15.15 od poniedziałku do piątku lub mailowo: poczta@mops.mielno.pl

Ważne informacje