Wiemy jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych. W Polityce prywatności wyjaśniamy jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy aby zachować ich poufność.


1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mielna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mielnie ul. Chrobrego 10, 76-032 Mielno.


2. W JAKIM CELU ZBIERAMY PANI/PANA DANE?

Korzystanie z naszego serwisu może wiązać się z potrzebą przekazania nam Pani/Pana danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Panią/Pana informujemy. Pani/Pan decyduje o tym jakie dane udostępnia oraz z jakich danych możemy korzystać.

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu Pani/Pan musi się zarejestrować np. przy dokonaniu zapisu na Newsletter, czy w sytuacji gdy będzie chciał/a skontaktować się z nami wysyłając zgłoszenie. W przypadku dokonania przez Panią/Pana rejestracji, będziemy przetwarzać dane podane przy tej czynności w celu świadczenia usług Newslettera, kontakt z urzędem, wysłanie zgłoszenia.


3. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:

• Pani/Pana zgoda

• prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas


4. PANI/PANA PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych osobowych w dowolnym momencie i jej wycofanie nie wpłynie na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


5. DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz serwis zapisuje na dysku Pani/Pana komputera lub w  urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych. Dzięki cookies korzystanie z serwisu jest łatwiejsze i przyjemniejsze, a jego zawartość: teksty, zdjęcia, ankiety, sondy jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika Internetu.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Na naszej stronie stosowany jest przycisk „Lubię to” firmy Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.


6. BEZPIECZEŃSTWO

Przykładamy dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby jak najbardziej chronić Pani/Pana dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.


7. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW URZĘDU

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Mielna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mielnie, 76-032 Mielno ul. Chrobrego 10.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@gmina.mielno.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu (Art. 7 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.