Zapraszamy na zajęcia realizowane przez nasze lokalne stowarzyszenia finansowane ze środków publicznych.