Informujemy, że od 1 października 2021 Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. uruchamia odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, złomu  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych.

Szczegóły w załączeniu.