Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. w Mielnie informuje, na terenie Gminy Mielno odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, elektronicznych i złomu według harmonogramu w załączniku poniżej.