Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2021 r. należy:

- złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2020 r. 

- dokonać opłaty za zezwolenia, obliczonej na podstawie wartości sprzedaży z oświadczenia.


Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielnie lub TUTAJ 

Przedsiębiorcy, którzy nie złożą oświadczenia do 31.01.2021 r. mają możliwość złożyć go jeszcze w ciągu dodatkowych 30 dni wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% rocznej opłaty za zezwolenia.

Jeżeli przedsiębiorca nie dokonał w terminie do 31.01.2021 r. opłaty za zezwolenia ma możliwość zrobić to jeszcze w ciągu 30 dni wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% rocznej opłaty za zezwolenia.

Niedopełnienie ww. obowiązków do 31.01.2021 r. oraz w dodatkowym terminie 30 dni wraz z opłatami dodatkowymi skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co uniemożliwi ubieganie się przedsiębiorcy o ponowne zezwolenia przez okres 6 miesięcy od wydania decyzji o wygaszeniu zezwoleń.