Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Skierowania wydawane są w siedzibie Ośrodka w godzinach jego pracy.
Żywność wydawana jest w Oddziale Rejonowym PCK  w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20.
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej może uzyskać osoba samotnie gospodarująca (dochód netto – do 1402,00zł) lub rodzina (dochód na osobę w rodzinie netto - do 1056,00zł) znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej.