II rata opłaty za zezwolenia na alkohol

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że:

- dnia  31 maja 2022r. upływa ustawowy termin dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę ważności zezwoleń.

Jeżeli przedsiębiorca nie dokonał w terminie do 31.05.2022r. opłaty za zezwolenia ma możliwość zrobić to jeszcze w ciągu 30 dni wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30% rocznej opłaty za zezwolenia.

Niedopełnienie ww. obowiązku do 31.05.2022r. oraz w dodatkowym terminie 30 dni wraz z opłatami dodatkowymi skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co uniemożliwi ubieganie się przedsiębiorcy o ponowne zezwolenia przez okres 6 miesięcy od wydania decyzji o wygaszeniu zezwoleń.