Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z firmą Energa Invest, która jest wykonawcą wielowariantowej koncepcji przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim - podczas konsultacji społecznych - zaprezentowała 3 warianty modernizacji wrót sztormowych.

Wariant nr 1, przewiduje:

– przebudowę konstrukcji istniejących wrót sztormowych,
– wykorzystanie zabudowy wykonanej w wariancie naprawczym do budowy śluzy żeglownej i przepławki szczelinowej dla ryb,
– montaż zautomatyzowanego systemu obsługi zasuw wykonanych w wariancie naprawczym,
– na wschodnim brzegu kanału wykonanie przepompowni do okresowej regulacji poziomu wód,
– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,
– na wylocie kanału do morza budowę kierownic z palisad drewnianych.


Wariant nr 2, przewiduje:

– budowę zewnętrznego portu morskiego wraz z infrastrukturą,
– portu wewnętrznego wraz z infrastrukturą,
– śluzy jednokomorowej wraz z przepławką dla ryb typu szczelinowego,
– kanału żeglownego prowadzącego bezpośrednio do jeziora,
– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,
– budowę mostu obrotowego w ciągu istniejącej drogi powiatowej.


Wariant nr 3, przewiduje:

– budowę zewnętrznego portu pełnomorskiego wraz z infrastrukturą,
– śluzy jednokomorowej wraz z przepławką dla ryb typu szczelinowego,
– kanału żeglownego prowadzącego bezpośrednio do jeziora z awanportem,
– w strefie brzegowej morza modernizację istniejących opasek brzegowych,
– budowę mostu obrotowego w ciągu istniejącej drogi powiatowej.

Każdy z uczestników spotkania miał możliwość oddania głosu na wybrany wariant oraz zgłoszenia uwag lub wniosków na formularzach rozdawanych podczas konsultacji.
Wyniki głosowania oraz zebrane dane zostaną przekazane PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, celem wyboru wariantu ostatecznego.Najpóźniej w trzecim kwartale 2020 roku zakończony będzie wariant naprawczy dla wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Ponadto Wody Polskie deklarują, że w tym roku odbędą się konsultacje społeczne, na których przedstawione zostaną trzy warianty przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim, które  przygotowywane są obecnie przez wykonawcę firmę Energa Invest w ramach zadania „Koncepcja wielowariantowa przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”.

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z firmą Energa Invest, która jest wykonawcą wielowariantowej koncepcji przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim na bieżąco pracuje nad realizacją tej oczekiwanej przez mieszkańców Koszalina i Mielna inwestycji. Dobiega końca  przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla wykonania wariantu naprawczego oraz jednocześnie trwają prace nad wielowariantową koncepcją i przygotowaniem 3 wariantów. Jeszcze w grudniu odbędą się konsultacje społeczne, o których dokładnym terminie i miejscu opinia publiczna oraz podmioty zaangażowane w proces przywracania równowagi ekologicznej na Jeziorze Jamno zostaną poinformowane na przełomie września i października.

     Zaktualizowany harmonogram prac zakłada ogłoszenie w tym roku przetargu na wykonanie wariantu naprawczego dla wrót sztormowych. Jeżeli plan PGW Wody Polskie będzie realizowany bez zakłóceń możemy spodziewać się, że uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, a także realizacja wariantu naprawczego nastąpi w trzecim kwartale 2020 roku.

     Wody Polskie pozostają w bieżącym kontakcie z projektantem wariantu naprawczego, który w zgodnej opinii zarówno strony społecznej jak i samorządowej ma szansę na spełnienie swojej roli. Podtrzymujemy wolę realizacji kolejnych etapów inwestycji, a wszelkie ustalenia i deklaracje pozostają w mocy. Stronie społecznej i organizacjom ekologicznym bardzo dziękujemy za wsparcie, dużą ilość cennych sugestii oraz bieżące zaangażowanie w proces naprawy sytuacji Jeziora Jamno.

3.12.2019, godzina 10.00-15.00

Koszalin - Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Andresa 34

7.12.2019, godzina 10.00-15.00

Mielno - Royal Park Hotel & SPA, ul. Wakacyjna 6

art. Wody Polskie