Najpóźniej w trzecim kwartale 2020 roku zakończony będzie wariant naprawczy dla wrót sztormowych na Kanale Jamneńskim. Ponadto Wody Polskie deklarują, że w tym roku odbędą się konsultacje społeczne, na których przedstawione zostaną trzy warianty przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim, które  przygotowywane są obecnie przez wykonawcę firmę Energa Invest w ramach zadania „Koncepcja wielowariantowa przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim”.

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z firmą Energa Invest, która jest wykonawcą wielowariantowej koncepcji przebudowy węzła wodnego na Kanale Jamneńskim na bieżąco pracuje nad realizacją tej oczekiwanej przez mieszkańców Koszalina i Mielna inwestycji. Dobiega końca  przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla wykonania wariantu naprawczego oraz jednocześnie trwają prace nad wielowariantową koncepcją i przygotowaniem 3 wariantów. Jeszcze w grudniu odbędą się konsultacje społeczne, o których dokładnym terminie i miejscu opinia publiczna oraz podmioty zaangażowane w proces przywracania równowagi ekologicznej na Jeziorze Jamno zostaną poinformowane na przełomie września i października.

     Zaktualizowany harmonogram prac zakłada ogłoszenie w tym roku przetargu na wykonanie wariantu naprawczego dla wrót sztormowych. Jeżeli plan PGW Wody Polskie będzie realizowany bez zakłóceń możemy spodziewać się, że uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji, a także realizacja wariantu naprawczego nastąpi w trzecim kwartale 2020 roku.

     Wody Polskie pozostają w bieżącym kontakcie z projektantem wariantu naprawczego, który w zgodnej opinii zarówno strony społecznej jak i samorządowej ma szansę na spełnienie swojej roli. Podtrzymujemy wolę realizacji kolejnych etapów inwestycji, a wszelkie ustalenia i deklaracje pozostają w mocy. Stronie społecznej i organizacjom ekologicznym bardzo dziękujemy za wsparcie, dużą ilość cennych sugestii oraz bieżące zaangażowanie w proces naprawy sytuacji Jeziora Jamno.

3.12.2019, godzina 10.00-15.00

Koszalin - Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Andresa 34

7.12.2019, godzina 10.00-15.00

Mielno - Royal Park Hotel & SPA, ul. Wakacyjna 6

art. Wody Polskie