W razie dodatkowych pytań kontakt z Biurem Prewencji, tel.: (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl