Burmistrz Mielna ogłasza, że na spotkaniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 28 września 2021 r. w godz. 16.00 – 18.00 w sali konferencyjnej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, Centrum Integracji Społecznej w Mielnie ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno odbędą się wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie.

Poniżej lista kandydatów:

1. Ewa Włodyka

2. Alicja Jasińska

3. Bogusław Adamów

4. Teresa Włodyka

5. Dobrosława Czadrowska

Lista kandydatów nie jest zamknięta, zgodnie z regulaminem na spotkaniu wyborczym można dokonać zgłoszenia kandydata.

Program spotkania:

16.00 – 16.15 – rejestracja uczestników, wydanie kart do głosowania,

16.15- 16.20 – otwarcie spotkania przez Burmistrz Mielna Olgę Roszak – Pezała;

16.20 - 16.25 – sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (II kadencji) – Ewa Drążkowska – przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mielnie;

16.25-17.00 – wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego trzeciej kadencji;

17.00-17.15– konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Mielno z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. (Lidia Sztyma – główny specjalista ds. organizacji pozarządowych);

17.15-17.30 - aspekty praktyczne dotyczące ustawy o zapewnieniu dostępności (Lidia Sztyma - główny specjalista ds. organizacji pozarządowych);

17.30-18.00 - zakończenie i poczęstunek.

W spotkaniu prosimy o udział przedstawiciela organizacji pozarządowej, który ma prawo do reprezentowania danej organizacji tj. członka zarządu bądź osoby, która ma pisemne upoważnienie do reprezentacji stowarzyszenia.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia na adres e-mail: l.sztyma@gmina.mielno.pl, bądź telefonicznie pod nr tel.: 094 345 98 61 do dnia 24 września 2021 r.