Burmistrz Mielna przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do dnia 31 stycznia 2020r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku oraz wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mielnie (w tytule należy podać nr zezwolenia):

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie

41 8566 0003 0600 5418 2005 0002

Druk oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku jest dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego wMielnie (pok. nr 8, parter) oraz do pobrania tutaj.

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.