Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie zaprasza na bezpłatne warsztaty wikliniarskie w ramach projektu pn. „Zdobycie nowych umiejętności szansą na rozwój gospodarczy i społeczny obszarów wiejskich”. Szkolenie przewiduje praktyczną naukę wyplatania z wikliny przedmiotów użytkowych dla 12 przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (tylko po jednej osobie z organizacji!!!). Projekt zakończy się warsztatami otwartymi, podczas których „przeszkolona dwunastka” sama będzie miała możliwość sprawdzenia się w charakterze szkoleniowców i przekazania zdobytych umiejętności wikliniarskich grupie 24 osób. Realizacja zadania przeprowadzona zostanie w październiku (5-6, 12-13 oraz 26-27 października br.). Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację poprzez przesłanie wypełnionej deklaracji udziału do Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie (w załączeniu) na adres e-mailowy: biuro@scksarbinowo.pl. O rejestracji zgłoszenia udziału w warsztatach decyduje kolejności wpływu deklaracji. Szczegółowe informacje pod nr tel. 94/711-01-51.

Dofinansowanie projektu:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania