Mamy pierwszego przyjaciela, wręcz całą rodzinkę...

Statuetkę "Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno" otrzymała Joanna Solecka Bar z Długołęki pod Wrocławiem za ponad 30 - letnie przywiązanie do naszej miejscowości.

Pani Joanna pierwszy raz gościła w Mielnie jako roczne dziecko w 1987 r. i od tamtej pory prawie w każde wakacje wypoczywała w naszym mieście. Nagrodę przyjechała odebrać z kilkumiesięcznym synkiem i mężem, których zaraża swoją turystyczną pasją.

Walory turystyczne gminy Mielno wydają się niepodważalne, znajdują zwolenników w kraju i poza jego granicami. Turyści wracają tu po wielokroć i w lecie, i jesienią, i zimą, i…przez cały rok, przy okazji organizowanych większych wydarzeń czy też zaledwie z tęsknoty za wiatrem we włosach…

Chcielibyśmy się upewnić, że tak właśnie jest również w Państwa mniemaniu, dlatego zapraszamy do udziału w wyjątkowej zabawie!

Burmistrz Mielna odznaczy statuetką „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno” osoby będące wieloletnimi, wytrwałymi miłośnikami lokalnych atrakcji.

Podstawą do przyznania tytułu „Turystycznego Przyjaciela” będą złożone przez Państwa na piśmie informacje zawierające terminy i miejsca pobytu turystycznego w miejscowościach gminy. Potwierdzenie tych informacji mogą stanowić zdjęcia, zaświadczenia, rachunki za pobyt itp. Aby zabawy zbytnio nie utrudniać, nie przygotujemy szczegółowych druków i procedur. Wystarczy napisać list, ważne: żeby był czytelny ;) oraz dołączyć wspomniane materiały potwierdzające jego treść po czym pakiet dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie (lub także pocztą na adres: ul. Bolesława Chrobrego 10, 76 - 032 Mielno).

Wniosek o nadanie wspomnianego odznaczenia może złożyć sam nominowany ale również kwaterodwaca, czy nawet kilku kwaterodawców, ważne żeby zawierał on imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i kontakt do osoby nominowanej. Nie ograniczamy zabawy żadnymi terminami – będą nominacje, będą wręczenia statuetek – w czasie i miejscu ustalonym wspólnie.

Uwaga! Wszystkich obowiązują przepisy związane z ochroną danych osobowych – typując „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno” nie zapominajmy o załączeniu do listu klauzuli zgody z podpisem osoby nominowanej:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i publicznego udostępnienia wizerunku dla potrzeb wyłonienia „Turystycznego Przyjaciela Gminy Mielno”

No to…do dzieła, czekamy na zgłoszenia!