Troszcząc się o dostarczenie jak najszerszej wiedzy uczniom i ich rodzicom w tej dziedzinie oraz przedstawienie im oferty edukacyjnej szkół naszego regionu organizujemy  II.  Targi Zawodoznawcze.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z możliwościami jakie dają absolwentom okoliczne placówki szkolne. Przybliżenie uczniom i ich rodzicom wiedzy na ten temat  z pewnością wzmocni świadomość uczniów odnośnie zawodów, które można zdobyć oraz pozwoli to młodzieży na bardziej świadomy stosunek do własnej edukacji, a rodziców wesprze w kierowaniu możliwościami swoich dzieci.                  

II.  Targi Zawodoznawcze odbędą się w dniu 25.04.br. w  naszej hali sportowej tj. SP w Mielnie, ul. Lechitów 19 . 

Prezentacja szkół  dla uczniów i ich rodziców  przewidywana jest w godzinach: godz. 16.00 - 18.00 – hala sportowa  w Mielnie.