Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie wraz z Burmistrzem Mielna serdecznie zapraszają na szkolenie dnia 25 kwietnia 2018 r. o 10:00, w sali konferencyjnej (pok. 101) w Urzędzie Miejskim w Mielnie, na temat problemów związanych z prowadzeniem działalności sezonowej.

Tematem szkolenia jest:

 • Podatek od towaru i usług
  • Omówienie obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług w działalności mała
   gastronomia, handel sezonowy i krótkookresowy wynajem kwater, m.in. rejestracja VAT,
   wybór zwolnienia, ewidencjonowanie (rejestry, deklaracje),moment powstania obowiązku
   podatkowego, podstawa opodatkowania, stawki podatkowe, obliczenia podatku VAT od
   nabycia towarów i usług, skutki braku ewidencji oraz nierzetelnego prowadzenia ewidencji
   VAT, obowiązki w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT)
  • Kasy rejestrujące tj. informacje dotyczące obowiązujących terminów rozpoczęcia
   ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, informacje o ulgach i warunkach do
   otrzymania ulgi przy zakupie kas rejestrujących, skutki podatkowe i kamę wynikające z
   nierzetelnego ewidencjonowania sprzedaży lub nieewidencjonowania sprzedaży w ogóle
   (sankcje, mandaty, KKS).
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
  • Działalność sezonowa - podstawowe formy opodatkowania (przede wszystkim: karta
   podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- omówienie problemów rejestracji,
   obowiązków spoczywających na podatnikach związanych z posiadaniem i prowadzeniem
   stosownej ewidencji w powiązaniu z podatkiem VAT),
  • Karta podatkowa- działalność w zakresie wynajmu kwater, gastronomii i handlu (omówienie
   wysokości stawek karty podatkowej, od czego uzależniona jest wysokość stawki, możliwość
   odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, jakie dokumenty należy złożyć przed
   rozpoczęciem działalności, Wskazanie sytuacji w których następuje wykluczenie z możliwości
   opodatkowania w tej formie)
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych- działalność w zakresie j. w. (omówienie
   wysokości stawek ryczałtu, wskazanie warunków jakie należy spełnić aby moc skorzystać z tej
   formy opodatkowania, usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją- wykluczenie z
   ryczałtu,
  • Obowiązki podatników wynikające z przepisów ustaw podatkowych i sankcje za ich
   niedopełnienie.

W zakresie problemów związanych z prowadzeniem działalności sezonowej ewentualne pytania

prosimy przesyłać do Urzędu do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Odpowiedzi na zadane pytania będą również tematem prowadzonych szkoleń.