Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS przysługuje prawo do jednorazowego  odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania