Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia 2018 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w 2017 r.

Druk oświadczenia można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielnie (pok. 001 lub 008) lub tutaj

Niedopełnienie ww. obowiązku w terminie określonym w ustawie skutkować będzie wszczęciem postępowania administracyjnego w celu stwierdzenia wygaśnięcia posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.