Do 15 października br. można składać wnioski w sprawie Nagrody Burmistrza Mielna im. Jana Kowalczyka za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

Nagrody są przyznawane mieszkańcom gminy Mielno lub osobom prawnym mającym siedzibę na terenie gminy Mielno, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji upowszechnienia kultury, organizowania działalności kulturalnej.

Formularz wniosku


Wszelkich informacji udziela: Lidia Sztyma – Inspektor ds. organizacji pozarządowych, tel. (094) 345 98 61.