Do 15 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Mielnie można składać wnioski w zakresie przyznania Nagrody Burmistrza Mielna im. Jana Kowalczyka za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury.

Nagrody przyznawane są twórcom, artystom, organizatorom i promotorom działalności kulturalnej zamieszkującym gminę Mielno lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. Z wnioskami może wystąpić: 10 pełnoletnich mieszkańców gminy, placówki oświatowe dla których organizatorem jest gmina Mielno, instytucja kultury działająca na terenie gminy, stowarzyszenia i związki twórcze i inne podmioty statutowo prowadzące działalność zakresie kultury i sztuki. Treść warunków przyznania nagrody oraz formularz wniosku dostępny jest tutaj. Informacje można uzyskać pod nr tel. 94 345 98 61 (Lidia Sztyma – Inspektor ds. organizacji pozarządowych) lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielnie, ul. B. Chrobrego 10, pok. 302.