Burmistrz Mielna przedstawia do konsultacji z mieszkańcami gminy Mielno projekt uchwały Rady Miejskiej Mielna w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i osiedli.

Konsultacje trwają od 14.03.2019 r. godz. 15.00 do 21.03.2019 r. godz. 15.00.

Przebieg konsultacji