Za-Działaj Lokalnie!


Fundacja Nauka dla Środowiska (Ośrodek Działaj Lokalnie) rozpoczyna drugą turę składania wniosków w ramach konkursu Działaj Lokalnie. Pula środków do dyspozycji to: 24 355 zł.