Nagrody Burmistrza Mielna dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej rozdane...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej gospodarz gminy Olga Roszak-Pezała złożyła podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi placówek oświatowych za oddaną, rzetelną i sumienną pracę na rzecz edukacji młodego pokolenia.

W tym roku uhonorowano laurami:
- Ewę Jabłońską - dyrektora SP w Mielnie
- Barbarę Ożgę - wicedyrektora SP w Mielnie
- Monikę Rosowską - Kroeb - dyrektora SP w Sarbinowie
- Joannę Daniuk - Walach - dyrektora Przedszkole w Mielnie
- Izabelę Wasilewską - nauczyciela SP w Sarbinowie
- Małgorzatę Jarecką - wychowawcę Przedszkola w Mielnie

Nagrodzonym przez Burmistrza Mielna nauczycielom gratulujemy!