Kolejna edycja Działaj Lokalnie rozpoczęta!

Fundacja Nauka dla Środowiska we współpracy z Urzędem Miejskim w Mielnie ogłasza kolejną edycję Lokalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkim:

- przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- sołtysów,
- bibliotekarki,
- społeczników,
zapraszamy na spotkanie poświęcone konkursowi grantowemu „Działaj Lokalnie 2019”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 maja o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Mielnie , sala konferencyjna na I piętrze.