Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczecinie realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP”
w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPZP.06.01.00-32-K0003/16-00.

więcej